Sexuella trakasserier och arbetsgivarens ansvar: undersöka - analysera - åtgärda - följa upp - rutiner och riktlinjer - förebyggande arbete - utredningsskyldighet - härskartekniker - diskrimineringslagen - anmälan

Vi erbjuder er stöd, utbildning och rådgivning. Det kan handla om enstaka insatser,  skräddarsydda paket utifrån era behov riktat mot såväl chefer som medarbetare. Vi utgår ifrån diskrimineringslagens krav utifrån ett normkritiskt perspektiv.  Kontakt: info@delsolkullman.com

Anna Delsol - www.annadelsol.com

Anna Delsol - www.annadelsol.com

Vi ger er konkreta metoder utifrån en helhetssyn och praktiska verktyg i genomförandet av ert arbete.
Dennis Kullman - www.denniskullman.se

Dennis Kullman - www.denniskullman.se

Vi har olika bakgrund som jurist och pedagog och lång erfarenhet av att arbeta tillsammans.
Vi kommer till er med lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet. Vi hjälper er att framgångsrikt omsätta detta i praktiskt arbete i era verksamheter. 

Våra expertområden


 • Jämställdhetsintegrering                     
 • Jämlikhet och mångfald
 • Projektstöd
 • Processledning
 • Coachning
 • Jämställdhetsplaner
 • Likabehandlingsplaner
 • Jämställd budgetering
 • Växthuset och Huset
 • Diskrimineringslagen och arbetsmiljö
 • Motstånd i förändringsprocesser
 • Trakasserier och sexuella trakasserier
 • Härskartekniker
 • Maskulinitet
 • Normkritik- och normkreativ pedagogik

Våra utbildningspaket


Internt och externt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Det planmässiga arbetet enligt Diskrimineringslagen och strategin jämställdhetsintegrering utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Målgrupp: chefer, HR-personal och övrig personal

 • Personalarbete och verksamhetsutveckling
 • Helhetssyn och systematik
 • Processer och metoder

Metod: interaktiv seminarieform - diplom erhålles


Fördjupning - internt och externt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Fördjupning om det planmässiga arbetet enligt Diskrimineringslagen och strategin jämställdhetsintegrering utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Målgrupp: chefer och HR-personal

 • Praktiskt arbete med styrdokument
 • Stöd i praktiskt genomförande
 • Erfarenhetsutbyte

Metod: workshop med coachning - diplom erhålles


Rådgivning, stöd och uppföljning - coachning

Målgrupp: chefer och HR-personal

Utformas utifrån era önskemål.


Vi skräddarsyr även utbildningspaket utifrån era önskemål.

Du når oss på info@delsolkullman.com