Vi kommer till er med lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet. Vi hjälper er att framgångsrikt omsätta detta i praktiskt arbete i era verksamheter. 
Anna Delsol - www.annadelsol.com

Anna Delsol - www.annadelsol.com

Vi ger er konkreta metoder utifrån en helhetssyn och praktiska verktyg i genomförandet av ert arbete.
Dennis Kullman - www.denniskullman.se

Dennis Kullman - www.denniskullman.se

Vi har olika bakgrund som jurist och pedagog och lång erfarenhet av att arbeta tillsammans.

Våra expertområden


 • Jämställdhetsintegrering                     
 • Jämlikhet och mångfald
 • Projektstöd
 • Processledning
 • Coachning
 • Jämställdhetsplaner
 • Likabehandlingsplaner
 • Jämställd budgetering
 • Växthuset och Huset
 • Diskrimineringslagen och arbetsmiljö
 • Motstånd i förändringsprocesser
 • Trakasserier och sexuella trakasserier
 • Härskartekniker
 • Maskulinitet
 • Normkritik- och normkreativ pedagogik

Våra utbildningspaket


Internt och externt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Det planmässiga arbetet enligt Diskrimineringslagen och strategin jämställdhetsintegrering utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Målgrupp: chefer, HR-personal och övrig personal

 • Personalarbete och verksamhetsutveckling
 • Helhetssyn och systematik
 • Processer och metoder

Metod: interaktiv seminarieform - diplom erhålles


Fördjupning - internt och externt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Fördjupning om det planmässiga arbetet enligt Diskrimineringslagen och strategin jämställdhetsintegrering utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Målgrupp: chefer och HR-personal

 • Praktiskt arbete med styrdokument
 • Stöd i praktiskt genomförande
 • Erfarenhetsutbyte

Metod: workshop med coachning - diplom erhålles


Rådgivning, stöd och uppföljning - coachning

Målgrupp: chefer och HR-personal

Utformas utifrån era önskemål.


Vi skräddarsyr även utbildningspaket utifrån era önskemål.

Du når oss på info@delsolkullman.com